UPDATE: NIEUWE RECHTSPLEGINGSVERGOEDINGEN ! Sinds 01/01/2016 zijn nieuwe rechtsplegingsvergoedingen van kracht! Thans kunnen volgende bedragen gehanteerd:   (*) Voor zaken bedoeld in artikel 579 en 1017, 2e lid Ger.W. Bij volledige betaling vóór inschrijving op de rol: geen rechtsplegingsvergoeding Bij volledige betaling na inschrijving op de rol: 1/4 van het basisbedrag met een maximum van

Lees meer…

  De politiediensten maken veelvuldig gebruik van zowel mobiele als vaste camera’s met het oog op automatische nummerplaatherkenning, de zgn. ANPR-camera’s. Verscheidene politiezones hebben een netwerk van nummerplaatlezer- en bewakingscamera’s uitgebouwd. Ze wenden de gegevens van deze voertuigen aan voor opsporings- en onderzoeksdoeleinden en voor o.m. niet-verzekerde, gestolen, niet-ingeschreven voertuigen etc. op te sporen.[1] Het

Lees meer…