Phishing: het nieuwe inbreken anno 2021? 34.000.000 euro.[1] Dat is het totale bedrag dat phishers in het jaar 2020 konden stelen. Wat is phishing en hoe gaan deze cybercriminelen te werk? Krijg ik mijn geld terug als ik word opgelicht en hoe herken ik valse e-mails? Wij zochten het voor u uit. Phishing? Phishing is

Lees meer…

Het financieel plan en toereikend aanvangsvermogen als vervanging van het minimumkapitaal in de BV. Een stap voor of achter uit? Met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) heeft de wetgever resoluut de weg gekozen van een modern vennootschapsrecht. Het laat de rigiditeit van het oude Wetboek van Vennootschappen (hierna: W.Venn.) achterwege en

Lees meer…

Het deskundigenonderzoek in burgerlijk recht Wanneer een geschil zich voordoet kan dit in sommige gevallen niet wordenopgelost met enkel juridische kennis. Zo zijn er geregeld ook wetenschappelijke oftechnische problemen dewelke eveneens dienen te worden behandeld. Hiervoor wordt er vaak beroep gedaan op een (gerechts)deskundige. Een deskundige kan worden aangesteld in tal van domeinen zoals medische

Lees meer…

De indicatieve tabel anno 2021 Een ongeval kan vele implicaties hebben op iemands leven. Het opstellen van een schadebegroting na een ongeval is geen sinecure. Uitgangspunt bij het opstellen van een schadebegroting blijft vanzelfsprekend het aanleveren van bewijs. Dit bewijs is in praktijk niet altijd eenvoudig te leveren. De indicatieve tabel is een werkinstrument om

Lees meer…