Baanbrekend arrest van het Grondwettelijk Hof: De betekening van een vonnis moet de rechtszoekende nauwkeurig inlichten over het bestaan van de beroepsmogelijkheden Het Grondwettelijk Hof benadrukt in een baanbrekend arrest het tweeërlei doel van de betekening: De rechtszoekende inlichten over de inhoud van een rechtelijke beslissing; De rechtszoekende inlichten over het bestaan van de beroepsmogelijkheden.

Lees meer…

Een basisbankdienst voor alle ondernemingen. Of toch niet? Via de wet van 8 november 2020 voerde de wetgever in het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER) een basisbankdienst in voor ondernemingen. Dit met als doel ervoor te zorgen dat alle bedrijven ten minste zouden beschikken over een bankrekening om op die manier deel te kunnen nemen

Lees meer…