De gedragscode van de Nationale kamer voor notarissen regelt hoe notarissen moeten omgaan met de GDPR (GDPR) Met het Koninklijk besluit van 24 juli 2021[1] keurt de wetgever de gedragscode van de Nationale Kamer van notarissen goed. De nieuwe gedragscode van 28 januari 2021[2] heeft tot doel de gegevensbeschermingsmaatregelen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna:

Lees meer…

Baanbrekend arrest van het Grondwettelijk Hof: De betekening van een vonnis moet de rechtszoekende nauwkeurig inlichten over het bestaan van de beroepsmogelijkheden Het Grondwettelijk Hof benadrukt in een baanbrekend arrest het tweeërlei doel van de betekening: De rechtszoekende inlichten over de inhoud van een rechtelijke beslissing; De rechtszoekende inlichten over het bestaan van de beroepsmogelijkheden.

Lees meer…

  Wij stonden reeds eerder stil omtrent het feit dat sinds1 december 2020 de B2B-wet van 4 april 2019 er voor zorgde dat er aandacht wordt besteed aan de wanverhoudingen die tussen contracterende ondernemingen (net zoals in het consumentenrecht) kunnen bestaan en dat  hiervoor onder meer bepalingen omtrent de onrechtmatige bedingen werden ingevoerd die niet

Lees meer…

De wederbeleggingsvergoeding: dient u deze te betalen? Wat is een wederbeleggingsvergoeding? Indien u uw commerciële financiering geheel of gedeeltelijk voortijdig wenst terug te betalen, dient u vaak niet enkel het openstaande kapitaal terug te betalen maar zullen de kredietgevers als schadevergoeding ook een hoge vergoeding voor wederbelegging aanrekenen. Dit betreft de zogenaamde ‘funding loss-vergoeding’ of

Lees meer…

Een basisbankdienst voor alle ondernemingen. Of toch niet? Via de wet van 8 november 2020 voerde de wetgever in het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER) een basisbankdienst in voor ondernemingen. Dit met als doel ervoor te zorgen dat alle bedrijven ten minste zouden beschikken over een bankrekening om op die manier deel te kunnen nemen

Lees meer…