Sinds een principearrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 7 oktober 2021[1] is duidelijk gebleken dat ook bijvoorbeeld bepaalde beschermde diersoorten in overweging moeten genomen worden bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag. Indien er een vergunning wordt aangevraagd op een perceel waar er beschermde diersoorten aanwezig zijn, is een soortentoets noodzakelijk. Wat is dat juist,

Lees meer…