De elektrische fiets…   Veel vragen rijzen omtrent dit onderwerp, zeker na een recente wetswijziging die op 1 oktober in werking is getreden. Wat verandert er nu concreet? De elektrische fiets wordt eindelijk in onze wegcode ingeplant.   Men onderscheidt 2 categorieën :  1)   De elektrische fiets die een ondersteuning krijgt tot max. 25km/u met

Lees meer…

Er doen zich dagelijks schadeverwekkende feiten voor. De meeste mensen worden hier vroeg of laat mee geconfronteerd : een auto-ongeval, gevallen over een obstakel in de plaatselijke supermarkt, slachtoffer van slagen en verwonden,… Indien men slachtoffer wordt van een onrechtmatige daad of een schadeverwekkend feit heeft men in principe recht op herstel van deze schade.

Lees meer…