Baanbrekend arrest van het Grondwettelijk Hof: De betekening van een vonnis moet de rechtszoekende nauwkeurig inlichten over het bestaan van de beroepsmogelijkheden Het Grondwettelijk Hof benadrukt in een baanbrekend arrest het tweeërlei doel van de betekening: De rechtszoekende inlichten over de inhoud van een rechtelijke beslissing; De rechtszoekende inlichten over het bestaan van de beroepsmogelijkheden.

Lees meer…

  Thuiswerken is verplicht, vergeet het verplicht attest voor wie toch op kantoor werkt niet! Vanaf vandaag 2 november 2020 is het opnieuw verplicht om van thuis uit te werken (telewerken), tenzij het niet anders kan en uw werkgever over een attest beschikt. Het nieuwe Ministerieel Besluit1 dat vandaag 2 november 2020 in werking treedt,

Lees meer…