Baanbrekend arrest van het Grondwettelijk Hof: De betekening van een vonnis moet de rechtszoekende nauwkeurig inlichten over het bestaan van de beroepsmogelijkheden Het Grondwettelijk Hof benadrukt in een baanbrekend arrest het tweeërlei doel van de betekening: De rechtszoekende inlichten over de inhoud van een rechtelijke beslissing; De rechtszoekende inlichten over het bestaan van de beroepsmogelijkheden.

Lees meer…

Een basisbankdienst voor alle ondernemingen. Of toch niet? Via de wet van 8 november 2020 voerde de wetgever in het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER) een basisbankdienst in voor ondernemingen. Dit met als doel ervoor te zorgen dat alle bedrijven ten minste zouden beschikken over een bankrekening om op die manier deel te kunnen nemen

Lees meer…

Strengere regels voor gsm gebruik achter het stuur sinds maart 2022 Art. 8.4 van de Wegcode luidde lange tijd: “Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.” De verschillende elementen uit deze bepaling werden verder niet concreet omschreven, waardoor

Lees meer…

NFT’s: de nieuwste hype binnen de virtuele wereld NFT’s, oftewel non-fungible tokens zijn de nieuwste rage binnen de wereld van de cryptocurrency. Sinds kort circuleren er dan ook dagelijks berichten van hallucinante bedragen die op tafel worden gelegd voor NFT’s. Maar wat is het juist? Wij zochten het voor u uit. Een NFT is eigenlijk

Lees meer…

Vacature: insolventie en burgerlijk recht WIJ ZIJN- Geen nichekantoor, maar bieden een doorgedreven specialisatie aan in een heel aantal rechtsdomeinen. We begeleiden graag ondernemingen van A-Z. Er wordt steeds een brede opleiding aangeboden in het burgerlijk en handelsrecht, doch de nadruk worden gelegd op volgende rechtstakken : -Faillissementen; -Vastgoedrecht; -Verzekeringsrecht. -WIJ ZOEKEN- Een zeer gemotiveerde

Lees meer…

Het vennootschapsrechtelijke deskundigenonderzoek volgens het WVV Volgens artikel 5:106 voor de BV en artikel 6:91 voor de CV van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank voortaan in kort geding één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en rekeningen van een vennootschap na te zien, net als

Lees meer…

Met de Wet van 4 februari 2020 (hierna: de Wet), die het derde boek van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) invoert, werd het Belgische goederenrecht grondig hervormd. Zij trad in werking op 1 september 2021 en was direct onderwerp van hevige discussies toen onder meer duidelijk werd dat een persoon in bepaalde omstandigheden het

Lees meer…

Wettelijk kader voor KMO-financiering De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (hierna: Wet KMO-financiering) voorziet in een afzonderlijk wettelijk kader betreffende de financiering aan kleine en middelgrote ondernemingen. Dit bijzonder wettelijke kader kwam er om de kredietverlening aan KMO’s te stimuleren waarbij een beter evenwicht

Lees meer…

Phishing: het nieuwe inbreken anno 2021? 34.000.000 euro.[1] Dat is het totale bedrag dat phishers in het jaar 2020 konden stelen. Wat is phishing en hoe gaan deze cybercriminelen te werk? Krijg ik mijn geld terug als ik word opgelicht en hoe herken ik valse e-mails? Wij zochten het voor u uit. Phishing? Phishing is

Lees meer…

Het financieel plan en toereikend aanvangsvermogen als vervanging van het minimumkapitaal in de BV. Een stap voor of achter uit? Met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) heeft de wetgever resoluut de weg gekozen van een modern vennootschapsrecht. Het laat de rigiditeit van het oude Wetboek van Vennootschappen (hierna: W.Venn.) achterwege en

Lees meer…

Het deskundigenonderzoek in burgerlijk recht Wanneer een geschil zich voordoet kan dit in sommige gevallen niet wordenopgelost met enkel juridische kennis. Zo zijn er geregeld ook wetenschappelijke oftechnische problemen dewelke eveneens dienen te worden behandeld. Hiervoor wordt er vaak beroep gedaan op een (gerechts)deskundige. Een deskundige kan worden aangesteld in tal van domeinen zoals medische

Lees meer…

De indicatieve tabel anno 2021 Een ongeval kan vele implicaties hebben op iemands leven. Het opstellen van een schadebegroting na een ongeval is geen sinecure. Uitgangspunt bij het opstellen van een schadebegroting blijft vanzelfsprekend het aanleveren van bewijs. Dit bewijs is in praktijk niet altijd eenvoudig te leveren. De indicatieve tabel is een werkinstrument om

Lees meer…

De rechtsplegingsvergoeding Ten behoeve van een betwisting voor de hoven en rechtbanken, heeft de in het gelijk gestelde partij – die wordt bijgestaan door een advocaat – overeenkomstig artikel 1022 Ger.W. recht op een rechtsplegingsvergoeding. Dit betreft een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat ten laste van de partij die de

Lees meer…

Relatief onder de radar van velen, werd de DAC 6 richtlijn uitgevaardigd en omgezet in Belgische wetgeving waardoor deze van toepassing is vanaf 28.02.2021. Deze wetgeving omhelst zogenaamde “Mandatory Disclosure Rules” (MDR) die een meldingsplicht opleggen aan intermediairs (denk aan boekhouders, adviseurs, advocaten,…) voor grensoverschrijdende (fiscale) constructies. Of deze MDR van toepassing zijn, is steeds

Lees meer…

Brexit: impact op handelscontracten in internationaal privaatrechtelijke context Ondertussen begint bij iedereen (zelfs de Britten) het besef te groeien dat de Brexit heel wat meer (rechts)vragen en (rechts)problemen met zich zal meebrengen dan voorzien werd. Naast de economische vragen en onzekerheid, groeit ook de juridische onzekerheid bij handelsrelaties, meer bepaald op het vlak van het

Lees meer…

Coronamaatregelen werden onwettelijk bevonden Een beschikking in kortgeding werd in dit verband uitgesproken op 31 maart 2021. De Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft in voormelde ordonnantie geoordeeld dat de Belgische staat geen enkele geldige wettelijke basis had voor het uitvaardigen van de ministeriële besluiten  die de coronamaatregelen opleggen aan alle Belgen vanaf

Lees meer…

VRIENDENAANDEEL Na de versoepeling van de win-winlening besloot het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet omtrent het “Vriendenaandeel” goed te keuren. Dit is een variant op de win-win lening. Particulieren zullen kunnen investeren in de toekomst van een bevriende KMO en tegelijkertijd profiteren van een belastingvoordeel. Om te herstellen van de schade aangericht door het coronavirus wil

Lees meer…

Elektrische fietsen en steps binnenkort dan toch verplicht verzekerd? De laatste jaren hebben verschillende alternatieve vormen van mobiliteit hun ingang gevonden in het wegverkeer. De elektrische fietsen, steps en speed pedelecs zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het juridisch landschap diende zich aan deze nieuwe vormen van mobiliteit aan te passen. De

Lees meer…

UPDATE CASHBETALINGEN   In België worden cashbetalingen meer en meer beperkt door de wet. Terwijl de trend zich voortzet naar een “cashless society”, blijft een cashsysteem voorlopig toch nog onmisbaar.  Al sinds de preventieve witwaswet van 11 januari 1993[1] werden in België beperkingen van cashbetalingen opgelegd. Deze wet werd bij opeenvolgende wetswijzigingen ingrijpend gewijzigd. De

Lees meer…

GEEN BESCHERMING MEER TEGEN UITVOERENDE MAATREGELEN EN MORATORIUM OP FAILLISSEMENTEN NIET LANGER VERLENGD  Moratorium niet verlengd Door de coronacrisis zagen veel bedrijven hun inkomsten aanzienlijk dalen maar bleven de vaste kosten nog doorlopen. Toch lag het aantal uitgesproken faillissementen in het afgelopen jaar lager dan ooit, in vergelijking met de voorgaande jaren. Dit was het

Lees meer…