*Exequatur

Exequatur

Procederen en/of uitvoeren tegen een Belgische vennootschap – solvabiliteitsonderzoeken – het traceren van schuldenaars – Europees betalingsbevel – exequatur. Net als wij zal u regelmatig geconfronteerd worden met schuldenaars die zich naar het buitenland (laten) afschrijven. Dit betekent niet dat uw schuld oninvorderbaar is geworden. Indien uw schuldenaar zich in België ophoudt, kan het vonnis dat u in het buitenland verkreeg in België worden uitgevoerd. Zeer snel (binnen de 24 uur) kunnen wij nagaan of deze schuldenaar zich in België bevindt. De kostprijs van dergelijke opzoeking bedraagt € 25,00. Blijkt dat de gezochte schuldenaar zich effectief in België ophoudt, dan kan een solvabiliteitstest (een summier rapport kan al binnen de 48 uur, voor groter opzoekwerk naar bijv. onroerend goed moet een langere periode in acht genomen worden) worden besteld alvorens werkelijk te procederen, en dit alles tegen een zeer zachte prijs. Gebeurlijk zal een exequaturprocedure moeten worden gevoerd. Op eerste verzoek bezorgen wij u een lijst van documenten die noodzakelijk zijn om dergelijke procedure te benaarstigen. Tevens kunnen wij u middels onze contacten in de buurlanden aan geschikte personen helpen om hetzelfde te bewerkstelligen. Het hoeft geen betoog dat ook voor een procedure lastens een Belgische vennootschap/onderdaan een beroep op ons kan worden gedaan. Graag zullen wij u dus in de toekomst van dienst zijn indien zulks nodig zou blijken. Ook voor het zogenaamde Europees betalingsbevel in de zin van Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure kan u op ons een beroep doen. Het is belangrijk om te weten dat STUDIO | LEGALE ook de nazorg en de werkelijke invordering coördineert (uitvoering, derdenbeslag, bewarende maatregelen, roerend en onroerend beslag, bankbeslag). In het slechtste geval wordt aangifte gedaan van schuldvordering gedaan in het faillissement en bezorgen wij u een fiscaal attest indien recuperatie jammer genoeg niet mogelijk is. Wij verzorgen in nationale maar dus ook in internationale dossiers het invorderingsproces van A tot Z. Contacteer ons gerust via info@studio-legale.be voor meer info.