De elektrische fiets…   Veel vragen rijzen omtrent dit onderwerp, zeker na een recente wetswijziging die op 1 oktober in werking is getreden. Wat verandert er nu concreet? De elektrische fiets wordt eindelijk in onze wegcode ingeplant.   Men onderscheidt 2 categorieën :  1)   De elektrische fiets die een ondersteuning krijgt tot max. 25km/u met

Lees meer…

Racisme en vrijheid van meningsuiting … Naar aanleiding van het overlijden van de 15-jarige Belgische jongen in Marokko en de talloze negatieve reacties op sociale media en nieuwswebsites die daarop volgden, woedde het debat over racisme en vrijheid van meningsuiting weer volop. Sommigen zijn van mening dat dergelijke reacties steevast onder de vrijheid van meningsuiting

Lees meer…

Sinds de eerste pop up ‘The Ritual Expo’, die in 1999 doorging in Los Angeles (Amerika), is deze vorm van handel drijven in opmars. Sindsdien is www.govacant.be bij de pioniers voor wat betreft de organisatie van deze vernieuwde vorm van handel drijven. Dezer dagen zijn pop ups ook bij ons zéér populair en niet meer

Lees meer…

Getuigenverhoor ter zitting : mag men in België zowaar stilaan zijn onschuld bewijzen..? Elke penalist onder de Moerdijk zal het zuchtend beamen: getuigen dagvaarden ter zitting met de bedoeling om ze te laten horen in de strafzaak van je cliënt mocht iedereen. Ze daadwerkelijk gehoord krijgen, laat staan ze zelf ondervragen, was echter zéér weinigen

Lees meer…

Woekerprijzen voor concerttickets aan banden gelegd… maar niet altijd even makkelijk om je geld terug te krijgen. Doorwinterde concertfans zullen het al wel eens mee hebben gemaakt: het concert van je favoriete band werd meteen uitverkocht, je viel net buiten de boot en je vond later via het internet toch nog een ticket, weliswaar aan

Lees meer…

Verplichte rookmelders voor huurwoningen en studentenkamers. Vanaf 1 januari 2013 is de wetgeving omtrent het plaatsen van rookmelders uitgebreid.[1] Vanaf die datum dient in het Vlaams-Gewest een rookmelder te worden geplaatst in de volgende woningen: Elke nieuwe woning; Elke woning die een renovatie ondergaat waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is; Huurwoningen (zowel private als sociale

Lees meer…

UPDATE: NIEUWE RECHTSPLEGINGSVERGOEDINGEN ! Sinds 01/01/2016 zijn nieuwe rechtsplegingsvergoedingen van kracht! Thans kunnen volgende bedragen gehanteerd:   (*) Voor zaken bedoeld in artikel 579 en 1017, 2e lid Ger.W. Bij volledige betaling vóór inschrijving op de rol: geen rechtsplegingsvergoeding Bij volledige betaling na inschrijving op de rol: 1/4 van het basisbedrag met een maximum van

Lees meer…

  De politiediensten maken veelvuldig gebruik van zowel mobiele als vaste camera’s met het oog op automatische nummerplaatherkenning, de zgn. ANPR-camera’s. Verscheidene politiezones hebben een netwerk van nummerplaatlezer- en bewakingscamera’s uitgebouwd. Ze wenden de gegevens van deze voertuigen aan voor opsporings- en onderzoeksdoeleinden en voor o.m. niet-verzekerde, gestolen, niet-ingeschreven voertuigen etc. op te sporen.[1] Het

Lees meer…

OPLAADPUNTEN VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN. Bij Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluiten van 19 november 2010, wat betreft de activiteiten en openbare dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders ter stimulering van de infrastructuur voor elektrische voertuigen van 25 maart 2016 heeft de Vlaamse Regering voorzien in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/94/EU van het

Lees meer…

1. Tegenwoordig krijgen internetgebruikers meer en meer de mogelijkheid om hun mening over een of andere dienst kenbaar te maken. Denk wat dat betreft maar aan reisbureaus, restaurants, hotels, internetwinkels, enz. Ook op internetfora allerhande bestaat de mogelijkheid om ongezouten zijn of haar mening te geven. Recent diende het Hof van Beroep te Gent zich

Lees meer…

Het uitoefenen van een activiteit als zelfstandige gaat steeds gepaard met ernstige investeringen en risico’s.[1]. Het is niet ondenkbeeldig dat op een dag schuldeisers aan Uw deur staan (letterlijk). Ter bescherming van de zelfstandige voerde de wetgever de niet-beslagbaarheid van de gezinswoning voor zelfstandigen in. Aan de toekenning van deze bescherming worden enkele voorwaarden verbonden.

Lees meer…

Je hoort het wel vaker: een persoon wordt gediscrimineerd op basis van zijn huidskleur, ras, seksuele geaardheid, enz. Vaak is dit in het kader van de zoektocht naar een arbeidsbetrekking. Doch, ook op het vlak van huisvesting worden personen regelmatig gediscrimineerd. Er is sprake van discriminatie wanneer iemand op basis van een bepaalde discriminatiegrond verschillend

Lees meer…

Het kraken van panden is geen nieuw fenomeen, doch wint de laatste tijd blijkbaar opnieuw aan populariteit. Opvallend is dat krakers zich steeds beter organiseren en geïnformeerd zijn over de “do’s” en “dont’s” van kraken. Er zijn verschillende websites (alsook sociale media), waarop krakers informatie uitwisselen over hoe ze hun rechten best kunnen laten gelden.

Lees meer…

Brand kan ontstaan door allerlei redenen: een constructiefout, een brandende sigaret, een kortsluiting… Bij brand in een gehuurd goed moet de oorsprong ervan goed onderzocht worden, aangezien dit van groot belang kan zijn om de aansprakelijkheid van de verhuurder en/of de huurder vast te stellen. Enerzijds is de verhuurder vrijwaring verschuldigd aan de huurder voor

Lees meer…

Er doen zich dagelijks schadeverwekkende feiten voor. De meeste mensen worden hier vroeg of laat mee geconfronteerd : een auto-ongeval, gevallen over een obstakel in de plaatselijke supermarkt, slachtoffer van slagen en verwonden,… Indien men slachtoffer wordt van een onrechtmatige daad of een schadeverwekkend feit heeft men in principe recht op herstel van deze schade.

Lees meer…

Beschermt de Handelshuurwet de winkel-in-winkel ? In de Handelshuurwet vinden we een aantal dwingende bepalingen om de huurder te beschermen. Dat is noodzakelijk om de continuïteit van een handelszaak te garanderen. Zo is er bijvoorbeeld de minimumduur van 9 jaar zodat de handelaar niet elk jaar op zoek hoeft te gaan naar een nieuwe locatie om

Lees meer…

Leuke reclame: overdrijven mag, misleiden niet   Het is verboden om reclame te maken die de consument misleidt of kan misleiden. Het economisch gedrag van consumenten en beroepsbeoefenaars zou immers beïnvloed kunnen worden door dergelijke reclame. Ook concurrenten kunnen schade ondervinden door deze reclame.[1] Of reclame al dan niet beschouwd kan worden als misleidend, is

Lees meer…