Arrestatie na betrapping op heterdaad

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Arrestatie Arrestatie na betrapping op heterdaad

Arrestatie na betrapping op heterdaad

Wat is betrapping op heterdaad?
Betrapping op heterdaad wil zeggen dat u betrapt wordt terwijl u een misdrijf aan het plegen bent. Ook als u betrapt wordt in het bezit van wapens, werktuigen of papieren die doen vermoeden dat u dader of medeplichtige van een misdrijf bent, wordt dit gezien als betrapping op heterdaad.

Wie kan u arresteren?
Als eerste kan u worden gearresteerd door de politie. Agenten zullen verhinderen dat u, de betrapte verdachte, vlucht. Hierna wordt u ter beschikking gesteld aan een officier van de gerechtelijke politie. Deze zal dan beslissen of u daadwerkelijk wordt gearresteerd of niet. Het is mogelijk dat u verhoord wordt door deze officier van de gerechtelijke politie. Had u hier graag meer over geweten? Klik dan door naar verhoor. De officier van gerechtelijke politie moet het parket op de hoogte brengen van uw arrestatie. Als hij dit niet doet, kan hij u niet langer vasthouden.

Ook een particulier kan u vasthouden. U kan bijvoorbeeld worden vastgehouden door een privé-bewakingsdienst. Als hij dit doet zal hij een aangifte moeten doen van de feiten bij een agent. Deze agent kan dan beslissen of u vastgehouden blijft of niet. Als u wordt vastgehouden, zal deze agent u ter beschikking stellen van een officier van gerechtelijke politie. Deze zal ook hier een beslissing maken over de arrestatie en zal dan het parket op de hoogte brengen.

Duur van de arrestatie
De vrijheidsberoving mag niet meer dan vierentwintig uur duren. Als u werd gearresteerd door de politie gaat deze vierentwintig uur in vanaf het moment dat u niet meer de vrijheid heeft om te komen en te gaan. Als u gearresteerd werd door een particulier, gaat deze vierentwintig uur in vanaf het moment dat deze particulier aangifte doet bij de politie.

Proces-verbaal
Van de arrestatie moet een proces-verbaal worden opgemaakt. Hierin staat het juiste uur waarop u van uw vrijheid bent beroofd met de omstandigheden waarin deze vrijheidsbeneming tot stand is gekomen. Er moet ook worden vermeld dat de mededeling over de arrestatie door de gerechtelijke politie gedaan is aan het parket.

Bevel tot verlenging
De duur van de vrijheidsbeneming kan ook verlengd worden door de onderzoeksrechter. Als u een bevel tot verlenging krijgt mag deze verlenging niet langer zijn dan vierentwintig uur vanaf de betekening van dit bevel. U kan ook maar een keer een bevel tot verlenging krijgen. Als de duur van uw vrijheidsberoving verlengd wordt heeft u recht op een vertrouwelijk overleg van dertig minuten met uw advocaat.

Had u graag meer informatie verkregen in verband met de arrestatie na betrapping op heterdaad? Of had u graag bijstand van een advocaat gewenst? Neem dan contact op met één van onze advocaten.