Arrestatie zonder betrapping op heterdaad

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Arrestatie Arrestatie zonder betrapping op heterdaad

Arrestatie zonder betrapping op heterdaad

Wie kan u arresteren?
De enige persoon die een arrestatie kan bevelen is de procureur des Konings. Als er al sprake is van een gerechtelijk onderzoek kan de onderzoeksrechter dit ook bevelen. Er zijn ernstige aanwijzingen tegen u gevonden en daarom gaan ze dit bevel geven.

Wat de politie en agenten wel kunnen doen als er geen betrapping op heterdaad is, is bewarende maatregelen nemen als u probeert te vluchten. Hier gaat het niet echt om een arrestatie maar er kan wel sprake zijn van vrijheidsberoving. De politie zal dan de procureur des Konings of de onderzoeksrechter op de hoogte moeten brengen.

Duur van arrestatie
De vrijheidsberoving mag niet langer zijn dan vierentwintig uur. Deze vierentwintig uur gaat in op het moment van de kennisgeving van deze arrestatie aan u, de verdachte. Als er eerst bewarende maatregelen zijn genomen zal deze vierentwintig uur ingaan op het moment dat u niet meer vrij bent om te komen en te gaan.

Proces-verbaal
Er moet een proces-verbaal worden opgemaakt van deze arrestatie. Dit vermeldt dan het juiste uur van de vrijheidsbeneming en de omstandigheden waarin dit tot stand is gekomen. Ook het uur dat de arrestatie aan u gemeld is, moet worden vermeld in het proces-verbaal.

Bevel tot verlenging
De duur van de vrijheidsbeneming kan ook verlengd worden door de onderzoeksrechter. Als u een bevel tot verlenging krijgt mag deze verlenging niet langer zijn dan vierentwintig uur vanaf de betekening van dit bevel. U kan ook maar een keer een bevel tot verlenging krijgen. Als de duur van uw vrijheidsberoving verlengd wordt, heeft u recht op een vertrouwelijk overleg van dertig minuten met uw advocaat.

Had u of een kennis bijstand gewenst? Of had u graag meer informatie gekregen? Contacteer dan één van onze advocaten.