Bevel tot aanhouding

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Arrestatie Bevel tot aanhouding

Bevel tot aanhouding

Wat is het bevel tot aanhouding?
De onderzoeksrechter kan beslissen om een bevel tot aanhouding te geven. Hij kan dit enkel doen als dit noodzakelijk is voor de openbare veiligheid en als het strafbaar feit voor u een correctionele hoofdgevangenisstraf van één jaar of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben. Als uw maximale straf voor het misdrijf waarvoor u verdachte bent, minder dan of gelijk is aan vijftien jaar opsluiting mag de onderzoeksrechter enkel een bevel tot aanhouding doen als hij denkt dat u nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, of zou proberen te vluchten.

Ondervraging voor bevel tot aanhouding
Vooraleer de onderzoeksrechter het bevel tot aanhouding gaat uitschrijven moet hij u ondervragen over de feiten. U hebt recht op de bijstand van een advocaat tijdens deze ondervraging. U kan als meerderjarige ook afstand doen van dit recht op een advocaat. De onderzoeksrechter zal de advocaat verwittigen van het uur en de plaats waarop de ondervraging plaatsvindt. Als de advocaat dan niet aanwezig is op dit uur zal de ondervraging toch starten. Als u nog geen advocaat heeft dan zal de onderzoeksrechter u eraan doen herinneren dat u recht heeft op een advocaat. Hij is verplicht om dit te vermelden. De onderzoeksrechter moet ook vermelden dat er een aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd tegen u, en moet uw opmerking en die van u advocaat hierover horen. Wenst u bijstand van een advocaat? Contacteer dan één van onze advocaten.

Termijn bevel van aanhouding
Dit bevel tot aanhouding wordt aan u betekend binnen een termijn van vierentwintig uur. De betekening gebeurt dan mondeling in uw eigen taal. Hiervan wordt ook nog eens een afschrift aan u gegeven. Als de termijnen niet worden nageleefd, wordt u in vrijheid gesteld.

Gevolg van dit bevel tot aanhouding
Het bevel tot aanhouding kan twee gevolgen hebben. Het eerste is dat u in voorlopige hechtenis wordt gehouden in de gevangenis. Een tweede mogelijkheid is dat u op voorwaarde vrij mag met bijvoorbeeld een enkelband.