Bevel tot medebrenging

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Arrestatie Bevel tot medebrenging

Bevel tot medebrenging

Wat is een bevel tot medebrenging?
Dit is een bevel van de onderzoeksrechter om u voor hem te brengen om u te kunnen ondervragen. Het is vereist dat er ernstige aanwijzingen van schuld zijn van een misdaad of een wanbedrijf. Dit bevel tot medebrenging moet gemotiveerd worden door de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter moet zeggen waarom hij u juist wil ondervragen en welke schuldaanwijzingen er juist zijn.

Duur van vrijheidsberoving
Als u van uw vrijheid wordt beroofd door dit bevel tot medebrenging mag dit voor niet langer dan vierentwintig uur zijn. Als u op het moment van het bevel tot medebrenging al van u vrijheid beroofd bent, dan moet dit bevel tot medebrenging aan u worden betekend binnen de vierentwintig uur vanaf de vrijheidsberoving door arrestatie. Vanaf dat dit bevel dan betekend is gaan er opnieuw vierentwintig uur vrijheidsberoving in.

Had u graag meer informatie verkregen over dit bevel tot medebrenging? Contacteer dan één van onze advocaten.