Rechten van een verdachte bij vrijheidsberoving

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Arrestatie Rechten van een verdachte bij vrijheidsberoving

Rechten van een verdachte bij vrijheidsberoving

Rechten voor verhoren
Op het moment dat u van uw vrijheid beroofd bent, heeft u recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat naar keuze. Dit vertrouwelijk overleg moet plaatsvinden voor het eerstvolgende verhoor. Als u geen advocaat heeft of uw advocaat is verhinderd, zal er contact worden opgenomen met de permanentiedienst. De permanentiedienst stelt advocaten ter beschikking om u bij de arrestatie bij te staan.

Het vertrouwelijk overleg moet plaatsvinden binnen de twee uur nadat er contact is opgenomen met de advocaat.. Het vertrouwelijk overleg duurt maximaal dertig minuten. Hierna kan men overgaan naar het eerste verhoor. Als dit vertrouwelijke overleg niet binnen de twee uren heeft plaatsgevonden heeft u recht op een telefonisch vertrouwelijk overleg met de permanentiedienst.

U heeft ook het recht om afstand te doen van dit recht op een advocaat. Dit kan enkel als u meerderjarig bent en als u telefonisch contact heeft gehad met de permanentiedienst. U zal schriftelijk afstand moeten doen van de advocaat.

Als u van uw vrijheid beroofd bent, heeft u ook recht om een vertrouwenspersoon op de hoogte te brengen van uw aanhouding. Deze vertrouwenspersoon zal op de hoogte worden gebracht door de ondervrager.

Rechten tijdens verhoren
U heeft ook recht op bijstand van een advocaat tijdens verhoren die plaatsvinden binnen de termijnen van de arrestatie of aanhouding of tijdens de verlening van deze termijnen. De advocaat zal u niet verdedigen en zal u niet helpen met de antwoorden te geven op de verschillende vragen. De advocaat moet toezien dat het recht om uzelf niet te beschuldigen en de keuzevrijheid om en verklaring af te leggen wordt gerespecteerd. Hij zal ook controle uitoefenen op de manier waarop u tijdens het verhoor wordt behandeld. Als u wordt gedwongen om bepaalde dingen te zeggen zal hier worden ingegrepen. De advocaat zal hiervan dan melding maken in het proces-verbaal.

Tijdens het verhoor heeft u recht op vijftien minuten onderbreking om een vertrouwelijk overleg te plegen met u advocaat. U kan dit zelf vragen, maar ook de advocaat kan dit vragen. Ook hiervan kan u afstand doen als u meerderjarig bent.

Had u graag bijstand gewenst van een advocaat? Of had u graag nog wat meer informatie gekregen over deze rechten bij het verhoor? Contacteer dan één van onze advocaten.