Assisen

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Assisen

Assisen

Wat is het Hof van Assisen?
Het Hof van Assisen is de rechtsinstantie die misdaden behandelt. Dit wil zeggen dat als u verdachte bent van een misdaad, u voor het Hof van Assisen zal verschijnen. Een misdaad is een zeer ernstig misdrijf dat wordt gestraft met een criminele straf. Het is hierbij dan ook van belang dat u bijstand krijgt van een ervaren advocaat. Het is belangrijk dat u zich goed laat vertegenwoordigen. Onze advocaten kunnen uw zaak perfect voor u behandelen. Contacteer vrijblijvend één van onze advocaten: Christian Clement of Jorgen Van Laer. Het Hof van Assisen komt enkel samen als een persoon wordt beschuldigd door de kamer van inbeschuldigingstelling en naar het hof van Assisen wordt verwezen.

Wie zetelt er in het Hof van Assisen?
Het Hof van Assisen bestaat uit een voorzitter en twee bijzitters. In het Hof van Assisen zetelt er ook een volksjury. Deze jury bestaat uit twaalf burgers die worden gekozen door het lot. De jury beslist over de schuldvraag van de zaak. Ze beslissen ook over de straf die zal worden opgelegd, maar dit doen ze niet alleen. Dit doen ze samen met de voorzitter en de bijzitters.

Verloop van het onderzoek
De rechter zal eerst naar uw identiteit vragen. Daarna zal de jury de eed afleggen. Deze jury beslist mee over de schuldvraag. De griffier zal de akte van beschuldiging voorlezen. Daarna krijgt het openbaar ministerie de kans om de beschuldiging verder toe te lichten. Hierna kan de verdediging, u en uw advocaat, het woord vragen om te reageren op de akte van beschuldiging en op de uiteenzetting van het openbaar ministerie. Daarna zal u, de beschuldigde, worden ondervraagd door de voorzitter.

Hierna komen de getuigen aan bod. Er zal een lijst van getuigen worden voorgelezen. Hierna worden alle getuigen ondervraagd. Na elke getuige kan u of uw advocaat het woord vragen aan de voorzitter om vragen te stellen aan deze getuige. Nadat alle getuigen aan het woord zijn geweest beginnen de debatten. Dit wil zeggen dat de burgerlijke partij, het openbaar ministerie en uw advocaat aan het woord komen. Het openbaar ministerie gaat op dit moment dan ook een straf vorderen. Dit wil zeggen dat hij een strafmaat gaat bepalen waarvan hij vindt dat deze correct is voor de misdaad die u gepleegd heeft. Bij de debatten heeft de beschuldigde partij altijd het laatste woord.

De voorzitter zal vragen stellen aan de beschuldigde en hierna zal de jury gaan beraadslagen. De jury beraadslaagt enkel over de schuldvraag. Ze vorderen dus geen straf. De hoofdman van de jury zal het antwoord van de jury op de schuldvraag voorlezen. Als u niet schuldig wordt verklaard zal de voorzitter u vrijspreken. Als u dan schuldig wordt verklaard zullen het openbaar ministerie en de verdediging hun standpunten uiteenzetten over de straf. Hierna zullen de rechters en de juryleden beraadslagen over de toe te passen straf. De voorzitter zal de uitspraak voorlezen. Nadat de voorzitter de uitspraak heeft voorgelezen gaat men nog verder ingaan op de burgerlijke vordering. Dit is wat de burgerlijke partij als schadevergoeding eist.

Had u graag meer informatie verkregen over het Hof van Assisen? Contacteer dan één van onze advocaten.