Gedagvaard

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Gedagvaard

Gedagvaard

Wat is een dagvaarding?
Een dagvaarding is een officiële schriftelijke oproep om voor de correctionele rechtbank of voor de politierechtbank te verschijnen. Hierin staat waarover de zaak juist gaat en wanneer u juist voor welke rechtbank moet verschijnen.

Wanneer?
Een rechtstreekse dagvaarding is enkel mogelijk bij wanbedrijven en overtredingen die dus voor de correctionele rechtbank of de politierechtbank worden gebracht. Een overtreding is een strafbaar feit waarop minimum een dag tot maximum zeven dagen gevangenisstraf staat, een werkstraf van 20 uur tot 45 uur of een geldboete van 1 euro tot 25 euro. Een wanbedrijf kan gestraft worden met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar, met een werkstraf van 45 uur tot 300 uur of met een boete van meer dan 26 euro. De dagvaarding kan ook enkel worden uitgebracht door het openbaar ministerie of door de burgerlijke partij.

Termijnen
Tussen de dagvaarding en het verschijnen voor de rechtbank moet er ten minste een termijn van tien dagen gelaten worden. Als u in voorlopige hechtenis zit, kan deze termijn verkort worden en kunnen de partijen dus gedagvaard worden om te verschijnen binnen een termijn van minimum drie dagen.

Wat doen na dagvaarding
Als u bent gedagvaard kan u het dossier van deze zaak gaan inkijken op de griffie van het gerecht waar u zaak wordt behandeld. De griffie is open van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u. Dit kan vanaf de dag van de dagvaarding tot de dag van de terechtzitting. Wat zit er nu juist in dit dossier? Hierin zitten alle bewijsstukken die tegen u zijn gevonden en alle schriftelijke stukken van het hele onderzoek. Had u graag een advocaat gehad om dit dossier samen door te nemen? Contacteer één van onze advocaten.

De advocaat
Twijfel zeker niet om een advocaat in te schakelen als u gedagvaard bent voor een ingewikkeld misdrijf. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen, u kan ook uzelf verdedigen. De advocaat zal zich verdiepen in het dossier en uw verdediging voorbereiden. U zal van veel mensen wel gehoord hebben dat een advocaat prijzig kan zijn. Hiervoor bestaat de juridische tweedelijnsbijstand. U kan dus goedkoper of gratis een advocaat krijgen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Wilt u weten of u aan deze voorwaarden voldoet en weten hoe u rechtsbijstand kan verkrijgen? Contacteer dan één van onze advocaten.

Als u persoonlijk verschijnt voor de rechtbank zal u zelf verplicht aanwezig moeten zijn. Als u een advocaat hebt hoeft u zelf niet aanwezig te zijn op de zitting. Zolang de advocaat aanwezig is, is het voldoende.

Vonnis bij verstek
Als u en uw advocaat niet verschijnen op de dag van de zitting, bepaald in de dagvaarding, zal het vonnis bij verstek worden gewezen. Dit wil zeggen dat de rechter een uitspraak zal doen zonder dat u of uw advocaat zich hebben kunnen verdedigen. Hiertegen kan u verzet aantekenen. Door het aantekenen van dit verzet zal de zaak een nieuwe datum krijgen waardoor u volgende keer wel aanwezig kan zijn op het proces. De zaak wordt kan opnieuw behandeld. Als u de tweede keer weer niet aanwezig bent, wordt de zaak nogmaals bij verstek beoordeeld en is er geen verzet meer mogelijk.

Het verloop van de zitting
Als eerste zal de voorzitter vragen wat uw identiteit is en zal hij vragen stellen over het wanbedrijf of de overtreding. Hierna zullen alle getuigen verhoord worden. U of uw advocaat kunnen dan aan de voorzitter vragen om een aantal vragen te stellen aan de getuige. Hierna komt de burgerlijke partij aan het woord. Hierbij gaat het slachtoffer een bepaalde vergoeding eisen voor de schade die hij heeft opgelopen door het wanbedrijf of de overtreding. Het openbaar ministerie zal vervolgens aan het woord komen en een straf vorderen. Hij kan ook altijd de vrijspraak vorderen. Hierna zal uw advocaat u verdedigen. Als laatste zal de rechter een uitspraak doen over uw zaak.

Dagvaarding buitenvervolgingstelling
Als u buitenvervolging bent gesteld kan u niet opnieuw rechtstreeks gedagvaard worden bij het vonnisgerecht. Enkel het openbaar ministerie kan dan het onderzoek heropenen.

Hoger beroep
Als u niet akkoord bent met de uitspraak van de rechter van de politierechtbank of correctionele rechtbank kan u altijd beroep aantekenen. Hierbij gaat uw zaak opnieuw worden behandeld.

Als u meer informatie wenst over de dagvaarding, contacteer dan één van onze advocaten.