Hof van Cassatie

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Hof van Cassatie – Grondwettelijk Hof – EVRM Hof van Cassatie

Hof van Cassatie

Wat is het Hof van Cassatie precies?
Het Hof van Cassatie is de hoogste rechtsmacht in België. Nadat u zaak in laatste aanleg beoordeeld is, kan u Cassatieberoep aantekenen. Het Hof van Cassatie zal niet oordelen over de grond van de zaak, maar zal nagaan of er procedurefouten zijn gemaakt tijdens het proces. Cassatieberoep kan enkel worden aangetekend tegen beslissingen waartegen geen beroep meer mogelijk is.

Termijn
Het Cassatieberoep moet binnen de 15 dagen na de beslissing die gemaakt is in laatste aanleg gebeuren. Als de verdachte in voorlopige hechtenis zit, zal de termijn slechts 24 uren bedragen.

Procedurefout
Als het Hof van Cassatie beslist dat er wel degelijk sprake is van een procedurefout zal de zaak opnieuw worden behandeld door dezelfde rechtbank in een andere stad. Dit wil dus zeggen dat als uw zaak voor de correctionele rechtbank in Antwerpen werd behandeld, deze dan nu voor de correctionele rechtbank in Brussel zal worden behandeld.

Had u graag meer informatie gewenst? Contacteer dan één van onze advocaten.