Misdrijven

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Misdrijven

Misdrijven

Gezien de mogelijk ernstige gevolgen van een bepaald misdrijf is het aangeraden om als verdachte zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat die gespecialiseerd is in het strafrecht en zo deze zaak met het juiste gevoel kan behandelen. Het is belangrijk een advocaat te raadplegen die ervaring heeft in verband met het bepaalde misdrijf. Weet dat er ook de mogelijkheid is om beroep te doen op een pro deo advocaat. Had u hier graag meer informatie over gewenst? Of had u graag bijstand van een advocaat gewenst? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Hieronder vindt u bijna elk misdrijf terug. Voor meer informatie over dit misdrijf, klik dan op de link.

Aanranding van de eer of de goede naam van personen

Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting

Aanslag op de persoonlijke vrijheid en op de onschendbaarheid van de woning, gepleegd door bijzondere personen

Aantastingen van de persoon van minderjarigen, van onbekwamen en van het gezin

Banbreuk en enige gevallen van verberging

Bederf van jeugd en prostitutie

Bedreiging en valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen

Bedrog

Belaging

Belangenmenging

Bendevorming en criminele organisaties

Diefstal en afpersing

Drugsmisdrijven

Exploitatie van bedelarij

Gijzeling

Het gebruik van minderjarigen en van kwetsbare personen met het oog op het plegen van een misdaad of een wanbedrijf

Huisjesmelkers

Kindermoord

Mensenhandel

Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen

Moord

Omkoping van openbare ambtenaren

Onopzettelijke doodslag en slagen en verwondingen

Ontvluchting van gevangenen

Opzettelijke doodslag

Opzettelijke slagen en verwondingen

Opzettelijk toedienen van stoffen

Oudermoord

Schending van het beroepsgeheim

Schuldig verzuim

Smaad en geweld tegen ministers, leden van wetgevende kamers, dragers van openbaar gezag of openbare macht

Valse getuigenis en meineed

Valsheid in geschriften, informatica, telegrammen

Verlating van familie

Verminking van genitaliën

Vernieling, beschadiging, aanrichting van schade

Vruchtafdrijving

Weerspannigheid

Zedenschennis

Zegelverbreking