Aanslag op de persoonlijke vrijheid en de onschendbaarheid van de woning

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Misdrijven Aanslag op de persoonlijke vrijheid en de onschendbaarheid van de woning

Aanslag op de persoonlijke vrijheid en de onschendbaarheid van de woning

Als u verdacht wordt van een misdrijf is het belangrijk dat u zich goed laat vertegenwoordigen. Het is aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met één van onze strafpleiters die deze zaak perfect voor u kunnen behandelen. Onze advocaten zullen u verdedigen en bijstaan gedurende de procedure. Ze zullen hun uiterste best doen om een correcte uitspraak te behalen. Weet dat er ook de mogelijkheid is om beroep te doen op een pro deo advocaat. Had u hier graag meer informatie over gewenst of had u graag bijstand van een gespecialiseerde advocaat gewenst? Neem dan contact op met één van onze strafpleiters. Wat is de aanslag op de persoonlijke vrijheid en op de onschendbaarheid van de woning? Dit wil zeggen dat u iemand aanhoudt of doet aanhouden, gevangen houdt of doet gevangen houden zonder een aanhoudingsbevel of een bevel tot gevangenneming. Er bestaat ook de woonstschennis. Dit wil zeggen dat er zonder een bevel van de overheid in een door een ander persoon bewoond huis wordt binnengedrongen. Straffen Als u verdacht wordt van dit misdrijf, kan u een gevangenisstraf krijgen van drie maanden tot twee jaar en een geldboete van 26 euro tot 200 euro*. De gevangenisstraf en geldboete kunnen oplopen naargelang de duur van de vrijheidsberoving. Als de vrijheidsberoving langer dan tien dagen duurt, zal de gevangenisstraf zes maanden tot drie jaar bedragen en de geldboete 50 euro tot 300 euro*. Als de vrijheidsberoving langer dan een maand duurt dan kan u worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en een geldboete van 100 euro tot 500 euro*. Als u ervan verdacht wordt de aanhouding te doen met een vals bevel, in de kledij van een politieagent of onder de naam van de politieagent of u bedreigt de aangehouden persoon met de dood, dan kan de straf worden verhoogd naar een opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. De gevangenisstraf voor woonstschennis bedraagt zes maanden tot vijf jaar en de geldboete 100 euro tot 500 euro*. Verzachtende omstandigheden Mits een goed pleidooi kunnen we onder de strafmaat van dit misdrijf duiken door middel van eventuele verzachtende omstandigheden. Had u graag bijstand gewenst of had u hierover graag meer informatie gewenst? Contacteer dan één van onze advocaten. * Houd er rekening mee dat deze geldboete vermenigvuldigd moet worden met de opdeciemen.