Moord

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Misdrijven Moord

Moord

Gezien de mogelijk ernstige gevolgen van dit misdrijf is het aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met een van onze strafpleiters die de zaak met het juiste gevoel kan behandelen. Onze strafpleiters zullen u verdedigen en bijstaan gedurende de procedure. Ze zullen hun uiterste best doen om een correcte uitspraak te behalen. Weet dat er ook de mogelijkheid is om beroep te doen op een pro deo advocaat. Had u hier graag meer informatie over gewenst of had u graag bijstand van een gespecialiseerde advocaat gewenst? Neem dan contact op met één van onze strafpleiters. Wat is moord precies? Moord is doodslag met voorbedachten rade. Dit wil zeggen dat men moet bewijzen dat het op voorhand al gepland was dat de persoon zou worden gedood. Straf Moord wordt gestraft met de levenslange opsluiting. Wat is het Hof van Assisen? Als u verdacht wordt van moord zal u voor het Hof van Assisen verschijnen. Het Hof van Assisen is de rechtsinstantie die misdaden behandelt. Dit wil zeggen dat als u verdachte bent van een misdaad, u voor het Hof van Assisen zal verschijnen. Een misdaad is een zeer ernstig misdrijf en wordt gestraft met een criminele straf. Het is hierbij dan ook van belang dat u bijstand krijgt van een ervaren advocaat. Het is belangrijk dat u zich goed laat vertegenwoordigen. Onze advocaten kunnen uw zaak perfect voor u behandelen. Contacteer vrijblijvend één van onze advocaten. Het Hof van Assisen komt enkel samen als een persoon wordt beschuldigd door de Kamer van Inbeschuldigingstelling en naar Het hof van Assisen wordt verwezen. Wie zetelt er in het Hof van Assisen? Het hof van Assisen bestaat uit een voorzitter en twee bijzitters. In het hof van Assisen zetelt er ook een volksjury. Deze jury bestaat uit twaalf burgers die worden gekozen door het lot. De jury beslist over de schuldvraag van de zaak. Ze beslissen ook over de straf die zal worden opgelegd, maar dit doen ze niet alleen. Dit doen ze samen met de voorzitter en de bijzitters. Verloop van het onderzoek De rechter zal eerst naar uw identiteit vragen. Daarna zal de jury de eed afleggen. Deze jury beslist mee over de schuldvraag. De griffier zal de akte van beschuldiging voorlezen. Daarna krijgt het openbaar ministerie de kans om de beschuldiging verder toe te lichten. Hierna kan de verdediging, u en uw advocaat, het woord vragen om te reageren op de akte van beschuldiging en op de uiteenzetting van het openbaar ministerie. Daarna zal u, de beschuldigde, worden ondervraagd door de voorzitter. Hierna komen de getuigen aan bod. Er zal een lijst van getuigen worden voorgelezen. Hierna worden alle getuigen ondervraagd. Na elke getuige kan u of uw advocaat het woord vragen aan de voorzitter om vragen te stellen aan deze getuige. Nadat alle getuigen aan het woord zijn geweest beginnen de debatten. Dit wil zeggen dat de burgerlijke partij, het openbaar ministerie en uw advocaat aan het woord komen. Het openbaar ministerie gaat op dit moment dan ook een straf vorderen. Dit wil zeggen dat hij een strafmaat gaat geven waarvan hij vindt dat deze correct is voor de misdaad die u gepleegd heeft. Bij de debatten heeft de beschuldigde partij altijd het laatste woord. De voorzitter zal vragen stellen aan de beschuldigde en hierna zal de jury beraadslagen. De jury beraadslaagt enkel over de schuldvraag. Ze vorderen dus geen straf. De hoofdman van de jury zal het antwoord op de schuldvraag van de jury voorlezen. Als u niet schuldig wordt verklaard zal de voorzitter u vrijspreken. Als u dan schuldig wordt verklaard zullen het openbaar ministerie en de verdediging hun standpunten uiteenzetten over de straf. Hierna zullen de rechters en de juryleden beraadslagen over de toe te passen straf. De voorzitter zal de uitspraak voorlezen. Nadat de voorzitter de uitspraak heeft voorgelezen gaat men nog verder ingaan op de burgerlijke vordering. Dit is wat de burgerlijke partij als schadevergoeding eist. Had u graag meer informatie verkregen over het Hof van Assisen? Contacteer dan één van onze advocaten. Verzachtende omstandigheden Mits een goed pleidooi kunnen we onder de strafmaat van dit misdrijf duiken door middel van eventuele verzachtende omstandigheden. Had u graag meer informatie gewenst over het misdrijf moord? Contacteer dan één van onze advocaten.