Omkoping van openbare ambtenaren

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Misdrijven Omkoping van openbare ambtenaren

Omkoping van openbare ambtenaren

Als u verdacht wordt van een misdrijf is het belangrijk dat u zich goed laat vertegenwoordigen. Het is aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met één van onze strafpleiters die deze zaak perfect voor u kunnen behandelen. Onze advocaten zullen u verdedigen en bijstaan gedurende de procedure. Ze zullen hun uiterste best doen om een correcte uitspraak te behalen. Weet dat er ook de mogelijkheid is om beroep te doen op een pro deo advocaat. Had u hier graag meer informatie over gewenst of had u graag bijstand van een gespecialiseerde advocaat gewenst? Neem dan contact op met één van onze strafpleiters. Wat is omkoping juist? Als u verdacht wordt van omkoping wil dit zeggen dat u ervan verdacht wordt iemand dingen te laten doen of laten voor u door hem giften of beloften te geven. Bij omkoping moeten we het onderscheid maken tussen de omkoper en de omgekochte ambtenaar. De omkoper en de omgekochte ambtenaar plegen allebei een ander misdrijf. Passieve corruptie Passieve corruptie wil zeggen dat een persoon wordt omgekocht. Enkel een persoon die en openbaar ambt uitoefent kan worden verdacht van passieve omkoping. Dit is elke persoon die belast is met een openbare dienst. Wat valt er nu precies onder omgekocht worden? Als u wordt omgekocht neemt u een aanbod, een belofte of een voordeel aan. Actieve corruptie Actieve corruptie wil zeggen dat een persoon iemand omkoopt. Als u ervan verdacht wordt omkoper te zijn, wordt u ervan verdact aan een persoon die een openbaar ambt uitoefent een aanbod, een belofte of een voordeel te hebben voorgesteld. Straffen De minimumstraf voor de omgekochte ambtenaar is een gevangenisstraf van zes maanden en de maximumstraf is een gevangenisstraf van tien jaar. Hier bovenop kan altijd een boete worden gegeven. De straf voor de omkoper bedraagt minimum zes maanden gevangenisstraf en maximum vijftien jaar gevangenisstraf. Hier kan net zoals bij de omgekochte ambtenaar een boete worden bijgevoegd. Verzachtende omstandigheden Mits een goed pleidooi kunnen we onder de strafmaat van dit misdrijf duiken door middel van eventuele verzachtende omstandigheden. Had u graag meer informatie gewenst over de omkoping of had u graag bijstand gewenst? Contacteer dan één van onze advocaten.