Valsheid in geschriften, informatica en telegrammen

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Misdrijven Valsheid in geschriften, informatica en telegrammen

Valsheid in geschriften, informatica en telegrammen

Als u verdacht wordt van een misdrijf is het belangrijk dat u zich goed laat vertegenwoordigen. Het is aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met één van onze strafpleiters die deze zaak perfect voor u kunnen behandelen. Onze advocaten zullen u verdedigen en bijstaan gedurende de procedure. Ze zullen hun uiterste best doen om een correcte uitspraak te behalen. Weet dat er ook de mogelijkheid is om beroep te doen op een pro deo advocaat. Had u hier graag meer informatie over gewenst of had u graag bijstand van een gespecialiseerde advocaat gewenst? Neem dan contact op met één van onze strafpleiters. Wat is valsheid in geschriften, informatica en telegrammen? Voor valsheid in geschriften is het belangrijk dat er een aantal elementen zeker aanwezig zijn. De overheid of particulieren die kennis nemen van het geschrift of aan wie het geschrift wordt voorgelegd, moeten deze akte of dit juridisch feit voor waar kunnen aannemen. In dit geschrift is de waarheid verdraaid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om schade te veroorzaken. Door deze valsheid van geschriften wordt er een nadeel veroorzaakt, hetzij door het opzettelijk verzwijgen van bepaalde gegevens, hetzij door onjuiste vermeldingen. Straffen Vervalsing van geschriften kan worden gestraft met ofwel een geldboete ofwel een gevangenisstraf. De minimumstraf bedraagt vijf jaar gevangenisstraf en de maximumstraf vijftien jaar gevangenisstraf. Had u graag geweten onder welk soort valsheid een bepaald misdrijf valt? Contacteer dan één van onze advocaten. Over de valsheid in informatie Ook voor de valsheid in informatica moeten er een aantal elementen aanwezig zijn. Het moet gaan over de vervalsing van de waarheid via datamanipulatie. Deze datamanipulatie gebeurt door gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen in te voeren, te wijzigen of te wissen uit dit informaticasysteem. Het is niet noodzakelijk dat er al een nadeel werd geleden, het mogelijk nadeel volstaat. Deze valsheid in informatica moet gebeuren met bedrieglijk opzet of met het doel om schade te veroorzaken. Straffen Als u verdacht wordt van valsheid in informatica dreigt u gestraft te worden met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met een geldboete van 26 euro tot 100 000 euro*. Als u verdacht wordt van valsheid in informatica waarbij u weet dat de gegevens vals zijn, maar hier toch gebruik van maakt, kan u dezelfde straf kunnen krijgen als de dader van de valsheid. Poging tot valsheid in informatie Wordt u verdacht van poging tot valsheid in informatica? Dan riskeert u een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 26 euro tot 50 000 euro*. Herhaling Als u binnen de vijf jaar na de uitspraak van de veroordeling voor valsheid in geschriften dit misdrijf nog eens pleegt, worden de straffen verdubbeld. Verzachtende omstandigheden Mits een goed pleidooi kunnen we onder de strafmaat van dit misdrijf duiken door middel van eventuele verzachtende omstandigheden. Had u graag meer informatie gewenst over de valsheid in geschriften, informatica en telegrammen? Contacteer dan één van onze advocaten. * Houd er rekening mee dat deze geldboete vermenigvuldigd moet worden met de opdeciemen.