Bekendmaking uitspraak, afzetting titels en ontzetting uit rechten

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Straffen Bekendmaking uitspraak, afzetting titels en ontzetting uit rechten

Bekendmaking uitspraak, afzetting titels en ontzetting uit rechten

Wat is de bekendmaking?
De rechter kan als bijkomende straf bevelen dat de uitspraak die hij doet wordt aangeplakt of in de pers verschijnt.

Wat is de afzetting uit een titel?
De rechter kan als bijkomende straf u bepaalde zaken ontnemen. Deze zaken zijn titels, graden, openbare ambten, bedieningen en betrekkingen. Deze zaken moet u op het moment van de veroordeling hebben. Er zijn zelfs een aantal gevallen waarbij dit wettelijk verplicht is.

Wat is de ontzetting uit rechten?
Dit wil zeggen dat u voor een bepaalde periode een aantal rechten niet meer kan uitoefenen. De rechter kan deze straf opleggen als bijkomende straf.

Rechten
Er zijn maar bepaalde rechten waaruit u geheel of gedeeltelijk ontzet kan worden:
• Het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;
• Het recht om verkozen te worden;
• Het recht om een ereteken of adellijke titel te voeren
• Het recht om gezworene of deskundige te zijn
• Het recht om te getuigen
• Het recht op geroepen te worden tot voogd, toeziend voogd of curator (behalve over de eigen kinderen)
• Het recht om een wapen te vervaardigen, wijzigen, herstellen, over dragen, voorhanden hebben, dragen of vervoeren.

Het is in een aantal gevallen wettelijk verplicht om de ontzetting uit te spreken.

Had u graag meer informatie gekregen over bovenstaande straffen? Contacteer dan één van onze advocaten.