Opschorting

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Straffen Opschorting

Opschorting

Wat is opschorting precies?
Bij opschorting is het bewezen dat u de dader van het misdrijf bent, maar de uitspraak van de veroordeling wordt voor een bepaalde termijn opgeschort. Deze termijn kan lopen van één jaar tot vijf jaar.

Wanneer?
De rechter kan niet altijd opschorting uitspreken, dit is enkel mogelijk in bepaalde situaties. De rechter kan opschorting uitspreken als u nog niet veroordeeld bent voor een criminele straf of een gevangenisstraf van meer dan zes maanden. Voor het gepleegde misdrijf mag geen correctionele gevangenisstraf van meer dan vijf jaar of een zwaardere straf nodig zijn. U moet zelf ook instemmen met de uitspraak tot opschorting. Als u nieuwe strafbare feiten pleegt tijdens de opschorting, kan de opschorting worden herroepen. De rechter zal dan voor de nieuwe feiten en voor de oude feiten een straf uitspreken.

Raadkamer
Ook de raadkamer kan ambtshalve beslissen om tot opschorting over te gaan. Ook hier is er nog steeds de toestemming van u, de verdachte zelf, nodig. Er kan ook een vordering tot opschorting gedaan worden door het openbaar ministerie of u, de inverdenkinggestelde.

Had u graag meer geweten over de opschorting? Contacteer dan één van onze advocaten.