Verbeurdverklaring

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Straffen Verbeurdverklaring

Verbeurdverklaring

Wat is de verbeurdverklaring?
Bij een verbeurdverklaring zou u het eigendomsrecht over bepaalde goederen verliezen. De rechter kan deze verbeurdverklaring opleggen als bijkomende straf.

Goederen
Welke goederen komen nu in aanmerking voor de verbeurdverklaring? Dit kunnen goederen zijn die het voorwerp zijn van een misdrijf. Een voorbeeld hiervan is een afbeelding die ingaat tegen de goede zeden. Het kan ook gaan om goederen die gediend hebben voor het plegen van een misdrijf, zoals een mes om iemand te bedreigen. Als laatste kan het ook gaan om goederen die uit het misdrijf voorkomen. Een voorbeeld hiervan is nagemaakt geld.

Vermogensvoordelen
Niet enkel goederen kunnen verbeurd verklaard worden, maar ook de vermogensvoordelen dat u zou verkregen hebben als u een misdrijf zou gepleegd hebben kan verbeurd verklaard worden. Dit zijn bijvoorbeeld goederen die u kocht met gestolen geld. Als deze vermogensvoordelen niet worden teruggevonden, kan de rechter de geldwaarde hiervan schatten en de verbeurdverklaring uitspreken voor die geldwaarde.

Had u graag meer informatie gekregen over de verbeurdverklaring? Contacteer dan één van onze advocaten.