Werkstraf

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Straffen Werkstraf

Werkstraf

Wat is de werkstraf?
De werkstraf is een hoofdstraf die bestaat uit een aantal uren onbetaalde arbeid. Deze straf kan worden gegeven in correctionele zaken en in politiezaken.

Uitvoering
De werkstraf kan enkel worden gedaan bij een niet-commerciële instelling, zoals een overheidsdienst of een VZW. Voorbeelden hiervan zijn technische diensten, bejaardentehuizen, natuurverenigingen,…

Wanneer
De rechter kan voor de meeste misdrijven een werkstraf opleggen. Als de rechter weigert om de straf uit te spreken, zal hij moeten toelichten waarom hij dit weigert. De werkstraf kan enkel worden opgelegd door de rechter als u, de verdachte, zelf aanwezig bent op de zitting en als u hiervoor toestemming geeft. Er zal ook een vervangende straf moeten worden vastgelegd voor als de werkstraf niet wordt uitgevoerd.

Duur
De duur van de autonomie werkstraf kan gaan van 20 uren tot 300 uren. Een werkstraf van 45 uren of minder is een politiestraf. Als de werkstraf hoger ligt gaat het over een correctionele straf. Als u al eerder veroordeeld bent geweest, kunnen de uren oplopen tot 600 uren.

Termijn
De werkstraf moet binnen de twaalf maanden na de uitspraak worden uitgevoerd. Deze termijn kan door de probatiecommissie verlengd worden.

Verloop
U zal begeleid worden door een justitieassistent. Deze zal bepalen welk werk u moet uitoefenen. Er zal een overeenkomst worden opgemaakt waarin alle afspraken worden genoteerd. U zal op het afgesproken tijdstip naar de plaats waar u de werkstraf moet uitvoeren. De probatiecommissie gaat toezicht houden op deze werkstraf. Als er problemen zijn zullen deze door de justitieassistent gemeld worden. De probatiecommissie kan u altijd voor een gesprek uitnodigen. Bij dit gesprek kan u worden bijgestaan door een advocaat.

Uitvoering
Als u de werkstraf volledig en correct hebt uitgevoerd, kan de justitieassistent u uitnodigen voor een gesprek. Hiervan maakt hij/zij een verslag. Dit verslag wordt doorgestuurd naar de probatiecommissie. De probatiecommissie zal uw dossier dan afsluiten. De werkstraf wordt niet vermeld op het getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

Niet-uitvoering
Als er problemen zijn op de werkplaats moeten deze gemeld worden aan de justitieassistent. Als de straf niet of maar gedeeltelijk wordt uitgevoerd moet dit gemeld worden aan de justitieassistent. U zal voor de probatiecommissie moeten verschijnen en hier kan u bijgestaan worden door een advocaat. U kan tijdens de zitting uitleggen waarom de werkstraf maar gedeeltelijk of niet is uitgevoerd. De probatiecommissie zal hierover een verslag versturen naar de procureur des Konings. Dit verslag krijgt u zelf ook per aangetekende brief. Het openbaar ministerie zal dit verslag bij gewone brief ontvangen en zal beslissen om de vervangende gevangenisstraf of de geldboete uit te voeren. Als de werkstraf al een deel is uitgevoerd zal hier rekening mee worden gehouden.

Had u graag meer informatie gekregen over de werkstraf? Contacteer dan één van onze advocaten.