Inbeslagname tijdens de huiszoeking

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Strafrechtelijk beslag Inbeslagname tijdens de huiszoeking

Inbeslagname tijdens de huiszoeking

Wat is de inbeslagname tijdens een huiszoeking precies?
Tijdens een huiszoeking kan de onderzoeksrechter overgaan tot inbeslagname. Dit wil zeggen dat hij een of meerdere zaken van de beslagen persoon zal meenemen. Het doel van deze inbeslagname is om bewijzen te vinden in verband met een misdrijf of om deze voorwerpen terug te geven aan de juiste persoon.

Wat kan in beslag genomen worden?
Volgende zaken kunnen in beslag worden genomen:

  • wapens;
  • alles wat lijkt gediend te hebben of bestemd was om de misdaad of het wanbedrijf te plegen;
  • alles wat uit het misdrijf lijkt voort te komen;
  • alle roerende goederen die kunnen bijdragen tot het ontdekken van de waarheid;
  • alles wat een vermogensvoordeel zou kunnen zijn uit een misdrijf.

Deze goederen zullen dan ter griffie worden neergelegd. Bepaalde zaken zoals een auto zullen ergens anders worden bewaard.

Waar?
De inbeslagname kan overal gebeuren waar de huiszoeking kan plaatsvinden. Dit kan dus gebeuren op de plaats van het misdrijf, in de woning van de verdachte en op alle andere plaatsen waarvan de onderzoeksrechter vermoed dat er voorwerpen zijn verstopt die bijdragen tot het ontdekken van de waarheid.

Duur van het beslag
Het bewarend beslag op onroerende goederen mag vijf jaar duren. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens vijf jaar. De onderzoeksrechter kan ook op elk moment tijdens het gerechtelijk onderzoek beslissen dat het beslag ophoudt.

Had u graag meer informatie geweten over de inbeslagname tijdens de huiszoeking? Neem dan contact op met één van onze advocaten.