Strafrechtelijke inbreuk betreffende milieu

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Strafrechtelijke inbreuk betreffende milieu

Strafrechtelijke inbreuk betreffende milieu

Indien u in contact bent gekomen met strafrechtelijke inbreuken op milieuwetgeving, is het belangrijk dat u zich goed laat informeren en eventueel vertegenwoordigen. Het is aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met één van onze advocaten die deze zaak perfect kan behandelen. Onze advocaten zullen u verdedigen en bijstaan gedurende de gehele procedure. Ze zullen hun uiterste best doen om een correcte uitspraak te behalen. Weet dat er ook de mogelijkheid is om beroep te doen op een pro deo advocaat. Had u hier graag meer informatie over gewenst of had u graag bijstand van een gespecialiseerde advocaat gewenst? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Nieuw milieuhandhavingsdecreet
Er wordt in het milieuhandhavingsdecreet een onderscheid gemaakt tussen milieu-inbreuken en milieumisdrijven. Voor beide zijn ook verschillende straffen vastgelegd in het decreet.

Milieu-inbreuken
De milieu-inbreuken zijn inbreuken op administratieve formaliteiten in verband met het milieu. Deze administratieve formaliteiten zijn opgesomd in een lijst. De inbreuk zal moeten worden vastgesteld door de milieu-inspectie. Deze milieu-inbreuken kunnen gestraft worden met een bestuurlijke of administratieve geldboete.

Milieumisdrijven
Milieumisdrijven of milieucriminaliteit, kunnen strafrechtelijke sancties tot gevolg hebben. Dit wil dus zeggen als u een milieumisdrijf pleegt, dat u strafrechtelijk vervolgd kan worden. De procureur des Konings zal na ontvangst van het proces-verbaal van het milieumisdrijf, beslissen of dit strafrechtelijk vervolgd zal worden of niet. Als hij beslist om het niet strafrechtelijk te behandelen, dan gaat het dossier naar het bestuurlijk niveau en wordt het misdrijf gesanctioneerd met een administratieve of bestuurlijke geldboete, net zoals de milieu-inbreuken.

Beroep
De gewestelijke entiteit is het orgaan die kan beslissen om u een administratieve of bestuurlijke geldboete op te leggen. Als u het hier niet mee eens bent, kan u in beroep gaan tegen deze beslissing bij het Milieuhandhavingscollege. Dit college zal dan een uitspraak doen over de beslissing van de gewestelijke entiteit om u een boete op te leggen.

Doordat het zo afhankelijk is van de situatie welke boete u kan krijgen, is het aangeraden om een advocaat te raadplegen. Contacteer één van onze advocaten.