Uitnodiging verhoor

RECHTSTAKKEN STRAFRECHT Uitnodiging verhoor

Uitnodiging verhoor

Wat is een verhoor?
Een verhoor wil zeggen dat politieambtenaren vragen stellen aan u, de verdachte, en de antwoorden opnemen als verklaring in een proces-verbaal. Natuurlijk kan niet enkel een verdachte verhoord worden maar ook andere getuigen.

Regels voor elke verhoor
Als u verhoord wordt, maakt niet uit in welke hoedanigheid, moet er aan het begin van dit verhoor een beknopte mededeling worden gegeven over de feiten waarover u verhoord zal worden. Er moet ook worden meegedeeld dat u kan vragen dat alle vragen die aan u worden gesteld en alle antwoorden worden genoteerd in de juiste bewoordingen. U kan vragen dat er een bepaalde opsporingshandeling gedaan wordt of dat er een bepaald verhoor van iemand wordt afgenomen. Uw verklaringen kunnen als bewijs gebruikt worden, dus houdt hier zeker rekening mee. U kan niet verplicht worden om uzelf te beschuldigen.

Op het einde van het verhoor heeft u het recht om het proces-verbaal van het verhoor te lezen. Er wordt gevraagd aan u om uw verklaringen te verbeteren of iets toe te voegen indien dit nodig is.

Regels voor verhoor van een verdachte
Als u als verdachte verhoord wordt, moet er ook in het begin van het verhoor een korte mededeling worden gedaan waarover u juist verhoord zal worden. Er moet duidelijk worden meegedeeld dat u niet verplicht kan worden om uzelf te beschuldigen. U heeft zelf de keuze of u een verklaring wil afleggen, of u wil antwoorden op de vragen of juist wil zwijgen. U hebt het recht om voor het eerste verhoor vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een advocaat die u is toegewezen. Dit vertrouwelijk overleg mag maximum dertig minuten duren. U kan een advocaat kiezen of de permanentiedienst contacteren. Deze permanentiedienst stelt advocaten ter beschikking om bijstand te verlenen tijdens verhoren. Als meerderjarige verdachte kan u ook afstand doen van het recht van een advocaat. Tijdens het verhoor zelf heeft u recht op een onderbreking van vijftien minuten om overleg te plegen met uw advocaat. De advocaat zal niet antwoorden op de vragen van de ondervrager maar heeft meer een controlefunctie. Hij zal controleren of het verhoor correct verloopt en of er geen dwang wordt uitgeoefend. Als dit wel is gebeurd, zal hij dit melden in het proces-verbaal. Bij een eerste verhoor of een vrijheidsbeneming zijn er een aantal specifieke rechten. Had u deze graag geweten? Ga dan naar arrestatie. Had u liever meteen bijstand van een advocaat gewenst? Contacteer dan één van onze advocaten.

Einde verhoor
Op het einde van het verhoor wordt het proces-verbaal dat is opgemaakt aan u gegeven. Zo kan u nakijken of u verklaringen wil aanpassen of toevoegen. Ook hebt u recht op een kopie van het verhoor. Dit recht moet aan u worden meegedeeld door de ondervrager.