TEAM

TEAM

Olivier Boes

Olivier Boes studeerde rechten in Namen en Leuven alvorens hij in 1998 de Antwerpse balie vervoegde. In de eerste jaren van zijn carrière spitste hij zich toe op alles wat met verzekeringen, verkeer en lichamelijke schade te maken had, maar langzamerhand begon zijn interesse voor immobiliën ook in het recht de bovenhand te nemen. Hij volgde met succes postgraduaten vennootschaps- en vastgoedrecht, waar hij met onderscheiding afstudeerde. Thans is hij voornamelijk actief in het handels- en burgerlijk recht, met een bijzondere voorkeur voor litige. Ook incasso van onbetaalde facturen vormt een groot deel van zijn tijdsbesteding.

Olivier Boes is medeoprichter van en partner bij Studio Legale. Hij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels. E-mail : olivier.boes@studio-legale.be

Christian Clement

Christian Clement voltooide met onderscheiding zijn studies rechten aan de Antwerpse Universiteiten (UFSIA en UIA). In het kader van een Erasmusproject studeerde hij gedurende een half jaar aan de Duitse Universität Trier.

Tijdens zijn stage kreeg zijn liefde voor het pleidooi in het algemeen en het strafrecht in het bijzonder gestalte. Ook volgde hij toen een postgraduaat vennootschappenrecht.

In 2003 zette Christian Clement zijn praktijk – die grotendeels uit strafzaken bestaat – zelfstandig verder. Hij pleitte reeds talrijke Assisenzaken en zulks zowel voor daders als voor slachtoffers en hun familie.

Christian Clement is lid van de Commissie Strafrecht van de Orde van Vlaamse Balies en medeoprichter van en partner bij STUDIO | LEGALE. Hij spreekt vlot Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Joost Peeters

Joost Peeters begon zijn studies rechten in Antwerpen (UFSIA) en beëindigde deze via Leuven (KUL) te Rome (ROMA LUISS) alvorens hij in 2001 aan de Balie van Antwerpen kwam.

Hij bekwaamde zich ondertussen in het verzekeringsrecht, vennootschapsrecht (hij begeleidde verschillende overnames en aandelenoverdrachten), ondernemingsrecht, huur, handelshuur, contractenrecht, vekeersrecht, enz. Hij volgde de postuniversitaire cursus curatorenopleiding en begeleidde verschillende overnames en vennootschappen in moeilijkheden (WCO dossiers). Hij werd recent beëdigd als plaatsvervangend vrederechter in Antwerpen.

Joost Peeters is medeoprichter van en partner bij STUDIO | LEGALE. Hij spreekt vlot Nederlands, Frans, Engels en kan zich prima behelpen in het Italiaans.

Tom Claes

Tom Claes studeerde rechten aan de Antwerpse Universiteiten ( UFSIA en UIA) waar hij in 2000 afstudeerde. Vervolgens volgde hij een master opleiding Europees recht aan de Université de Montpellier.

Hij startte aan de Antwerpse balie in 2001 bij het kantoor Clijmans advocaten voornamelijk georiënteerd in transportrecht en handelsrecht. Tussen 2010 en 2014 was hij vennoot in het advocatenkantoor Snepvangers, Leenders en Claes.

In 2015 richtte hij zijn eigen kantoor op en specialiseerde zich verder in verzekeringen, contracten en bouwrecht.

Vanaf 2018 is zijn kantoor geïntegreerd in Studio Legale.

Hij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels

Elke Willems

Elke Willems vatte in 2004 haar rechtenstudies aan op de Universiteit te Antwerpen (UA). Tijdens deze studies groeide een bijzondere interesse voor het strafrecht, het jeugdrecht en het burgerlijk recht. Hiernaar oriënteerde zij dan ook haar specialisatie in de masterjaren. Elke Willems schreef haar thesis over het legaliteitsbeginsel in strafzaken. Tevens liep ze stage bij de rechtbanken van koophandel te Antwerpen en Turnhout alsook bij het parket van Mechelen. In juni 2009 behaalde Elke Willems het diploma van Master in de Rechten met onderscheiding. Later dat jaar maakte zij haar intrede bij de Antwerpse balie en STUDIO | LEGALE.

Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Gert Vanopstal

Gert Vanopstal behaalde in 2010 met onderscheiding zijn Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waar hij Economisch Recht als afstudeerrichting koos.

Geboeid door het Intellectueel Eigendomsrecht, vatte hij in 2010 nog een bijkomende opleiding aan op de Universiteit van Brussel (HUB) en behaalde er in 2011 met onderscheiding de titel Master in de Intellectuele Eigendomsrechten.
Gert Vanopstal schreef masterproeven over “De toepassing van de Wet Handelspraktijken op financiële producten” en over

“De bescherming van geografische aanduidingen”. Sinds 2011 heeft hij zijn intrede gemaakt bij de Antwerpse balie en is hij lid geworden van het STUDIO | LEGALE-team.
Hij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Sarah Kloeck

Na in 2008 een diploma in het Sociaal Agogisch Werk te hebben behaald, vatte Sarah Kloeck haar rechtenstudies aan op de Universiteit van Antwerpen (UA). Gedurende haar masterjaren legde zij zich voornamelijk toe op het straf(proces)recht, het vreemdelingenrecht en het burgerlijk recht. Zij schreef haar thesis over het assisenproces in rechtspsychologisch perspectief. Tevens liep ze stage bij het Parket van Antwerpen, sectie Jeugd en Gezin.

In 2012 behaalde Sarah Kloeck het diploma Master in de Rechten met grote onderscheiding. Op 01 oktober 2012 legde zij vervolgens de eed af als advocaat aan de balie van Antwerpen.

Sarah Kloeck vatte haar loopbaan aan bij een kantoor gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht, waarna zij zich bekwaamde in het straf-, en strafprocesrecht.

Sedert april 2016 is zij werkzaam bij STUDIO LEGALE, alwaar zij voornamelijk dossiers in het straf- en strafprocesrecht behandelt.
Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.

Eva Tessens

Eva Tessens behaalde haar Masterdiploma in de Rechten aan de Universiteit te Antwerpen (UA) in 2014.
In september van datzelfde jaar legde zij haar eed af als advocate aan de Balie van Antwerpen en vatte zij haar stage bij STUDIO LEGALE aan.

In de loop van haar universitaire studies, spitste zij zich voornamelijk toe op het ondernemingsrecht en het sociaal recht.

De materies waar zij zich in het bijzonder in interesseert zijn het commercieel recht en het ondernemingsrecht. Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Laurie Peer

Laurie Peer behaalde in juni 2014 haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit te Antwerpen.

Tijdens deze studie groeide haar interesse voor het burgerlijk recht en het aansprakelijkheidsrecht.

In september 2014 trad Laurie Peer toe tot de Antwerpse balie en vervoegde zij het team van Studio Legale Advocaten waar zij hoofdzakelijk dossiers behandelt inzake het aansprakelijkheidsrecht.

Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Lieselotte Vrints

Lieselotte Vrints behaalde in 2015 met onderscheiding haar diploma Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen (UA).

In het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma studeerde ze een semester aan de Université Capitole I te Toulouse.

In 2015 legde zij de eed af als advocate aan de Antwerpse balie en maakte zij haar intrede bij het team van Studio Legale.

Tijdens haar studies ontwikkelde ze een ruime interesse voor het recht, in het bijzonder voor het burgerlijk recht en het aansprakelijkheidsrecht.

Zij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Julie Vuylsteke

Julie Vuylsteke behaalde haar Masterdiploma in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen (UA). In haar Masterjaren specialiseerde ze zich in het Burgerlijk recht en het Vennootschapsrecht. Na haar rechtenstudies studeerde ze een semester aan de Université Paris-Sorbonne te Parijs en verdiepte ze zich in de Franse taal.

Op 1 september 2016 legde zij de eed af als advocate aan de Antwerpse balie en startte zij haar stage bij STUDIO LEGALE.

Thans volgt zij nog een master-na-master opleiding Vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Jens Vanhellemont

“Na het behalen van zijn bachelor-diploma Bedrijfsmanagement (2013) vatte Jens Vanhellemont zijn rechtenstudies aan op de Universiteit van Antwerpen (UA). Gedurende zijn masterjaren specialiseerde hij zich voornamelijk in het straf(proces)recht en het vennootschapsrecht. Door het schrijven van zijn masterthesis (“Het recht op het doen horen van getuigen in het licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”) kon hij zich verder verdiepen in het straf(proces)recht.
Op 6 juli 2017 behaalde Jens Vanhellemont met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA).
Op 1 september 2017 legde hij vervolgens de eed af als advocaat aan de balie van Antwerpen en vatte hij zijn stage aan bij Studio Legale Advocaten, waar hij voornamelijk dossiers in het straf- en strafprocesrecht behandelt.
Hij schrijft en spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.”

Koen De Backer

Koen De Backer behaalde in 2017 met onderscheiding zijn Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (UA). Hij combineerde deze studie als werkstudent met zijn functie als secretaris bij het parket bij het hof van beroep te Antwerpen, waar hij werkzaam was als hoofd van de administratieve ondersteuningscel van de procureur-generaal te Antwerpen.
Zijn thesis rond de elektronische procesvoering in burgerlijke zaken werd bekroond met de Antwerpse balieprijs en integraal gepubliceerd in CABG.
Door zijn 11 jaar ervaring bij het parket-generaal, waar hij erg nauw de ontwikkelingen op het gebied van het strafprocesrecht en het strafrecht dagdagelijks opvolgde, ontwikkelde hij hierin een bijzondere expertise.
Op 1 september 2017 maakte hij de overstap van het openbaar ministerie naar de advocatuur, waar hij voornamelijk dossiers in het straf- en strafprocesrecht behandelt.
Hij spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.

Jolien Appels

Jolien Appels behaalde in juni 2017 haar diploma in de rechten met onderscheiding aan de Universiteit van Antwerpen. In haar masterjaren spitste zij zich voornamelijk toe op het burgerlijk recht en het strafrecht. Haar masterthesis schreef zij over ‘de toekomst van de onherroepelijkheid van de schenking’. In het kader van het Erasmus project studeerde zij één semester aan de Universiteit van Uppsala in Zweden.

In oktober 2017 legde zij de eed af als advocate aan de Balie van Mechelen. Een jaar later maakte zij de overstap naar de Antwerpse balie om het Studio Legale team te vervoegen, waar zij voornamelijk werkzaam is binnen het burgerlijk recht en het ondernemingsrecht.

Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels.

Alizée Lust

Alizée Lust behaalde in 2017 met onderscheiding haar diploma Master in de Rechten aan de Université Libre de Bruxelles (ULB).
Tijdens haar studies ontwikkelde ze een ruime interesse voor het burgerlijke recht, het economische recht en het consumentenrecht. Door het schrijven van haar masterthesis («Verouderingsprogramma voor consumentenbescherming in de huidige en toekomstige wetgeving ») kon zij zich verder verdiepen in het consumentrecht en in het burgerlijke recht in het algemeen.
In 2018 legde zij de eed als advocate aan de Antwerpse balie en maakte zij haar intrede bij het team van Studio Legale.
Zij spreekt vlot Frans, Nederlands en Engels.

Pauline Vanhorenbeke

Pauline Vanhorenbeke behaalde in 2017 met onderscheiding haar diploma Master in de Rechten met de finaliteit burgerlijk recht en strafrecht
aan de Université Catholique de Louvain (UCL).

Tijdens haar studies specialiseerde ze zich voornamelijk in het verzekeringsrecht en het gezondheidsrecht.
Ze studeerde ook sociaal recht in het kader van een master na master aan de Vrije Universiteit van Brussel.

In juni 2018, legde ze de eed af als advocaat aan de balie van Antwerpen en vatte ze haar stage aan bij Studio Legale Advocaten. Ze schrijft en spreekt vlot Frans, Nederlands en Engels.”

Ruben Brosens

Ruben Brosens behaalde in 2017 zijn diploma Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen (UA). Tijdens zijn algemene masteropleiding ontwikkelde zijn interesse voor het ondernemingsrecht, meer specifiek het Vennootschapsrecht. Aansluitend heeft hij dan ook de Master na Master in het Vennootschapsrecht gevolgd en succesvol aan de Katholieke Universiteit te Leuven (KUL) in 2018.

Op 3 september 2018 legde hij de eed af als advocaat aan de Antwerpse balie en maakte hij zijn intrede bij het team van Studio Legale.

Hij spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Engels en Frans.

Oriana van Wely

Mr. Oriana van Wely legde haar eed aan de Antwerpse Balie af in september 2018.
Zij behaalde haar Masterdiploma in de Rechten aan de Universiteit van Leuven, waarna zij gedurende één jaar de wereld rondtrok.
Onder de hoede van Mr. Boes is zij voornamelijk in het burgerlijk- en het commercieel recht actief, maar ook het strafrecht boeit haar.
Zij spreekt en schrijft vlot Nederlands, Engels en Frans.